AÖF Sınavları Hakkında Sorular

AÖF Sınavları Hakkında Sorular

Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır?

Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Güz Döneminde Akademik Durumu Uyarı olan bir öğrencinin, koşullu geçer not aldığı (CD, DC, DD) derslerini, Bahar Döneminde genel not ortalamasını yükselterek (En az 2,00)  kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir.

Bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açık öğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

Mazeret sınavı düzenleniyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.

Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. 

 

Aöf Sınavları İlçelerde yapılıyor mu?

AÖF Sınavları İlçelerde yapılmamaktadır. İlçelerde sınav yapılmasıyla ilgili talepler, öğrenci sayısı göz önüne alınarak dikkatle değerlendirilmektedir.

Sınav oturumları nasıl yapılmaktadır?

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarının sınavları, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenen tarihlerde cumartesi ve pazar günleri yapılır. Güz döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda ise 3. ve 7. yarıyılların sınavları yapılır. Bahar döneminde cumartesi ve pazar günleri sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların sınavları, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılır..

 

Not yükseltme sınavı yapılıyor mu?

Öğrenci Değerlendirme Sisteminde bir öğrencinin bir dersten başarı notunun hesabında, derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalaması temel alınmaktadır. Bu sistemde bir dersten başarı notunun hesabı, o bölüm ve programda o dersi alan tüm öğrencilerin başarı notunun hesabına bağlıdır.

Bu nedenle ara ve dönem sonu sınavları dışında, bir grup öğrencinin ayrılarak, ayrı bir sınav yapılması ve başarı durumu hesaplanması mümkün olmamaktadır. 

 

Sınav giriş yerleri nasıl belirleniyor? Adresimize yakın okullarda sınava katılabilir miyiz?

Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.

Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.

Açık öğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini seçebilmektedir. 

Sınavlarda ne kadar soru soruluyor ve ne kadar süre veriliyor?

Dönemlik-Kredili sisteme geçilmesiyle birlikte bir dönemde sorumlu olunan ünite sayısı azaldığı için sınav soru sayısı ve sınav süresi de azaltılmıştır. Buna göre her ders için 20 soru sorulmakta olup 30 dakika süre verilmektedir.


AÖF Sınav notu nasıl hesaplanır?

Açıköğretim Sisteminde sınav notunuz, sınavdaki doğru cevaplarınızın sayısının 5 ile çarpılmasıyla çıkan sonuçtan, sınavdaki yanlış cevaplarınızın 1,25 ile çarpılmasıyla çıkan sonucun çıkarılması ile elde edilmektedir.

Örneğin, 16 doğru ve 4 yanlış yapılan bir sınavda, 16 doğrudan 80 puan alacaksınız. 4 yanlış ise aldığınız puandan 5 puan çıkarılmasına neden olacak. Dolayısıyla, notunuz 80-5= 75 olacaktır.

Bu hesaplama 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan beş şıklı olarak hazırlanan test sınavları için geçerlidir.

Geçme notunu nasıl hesaplarım?

Açık öğretim Sisteminde eğer başarı notunuz 30 ve üzeri ise AA-DD arası harf notlarından birini alırsınız. Her dersin başarı notu için harf aralıkları, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenir. Eğer başarı notunuz 30’un altında ise doğrudan FF harf notu alırsınız. Bu da dersten başarısız olunduğu anlamına gelmektedir.

Ara sınava girmediğim zaman dönem sonu sınavına girebilir miyim?

Ara sınava katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler.

Sınava, sınav sorularına ve sınav sonucuna itiraz edebilir miyim?

Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr     adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sınav İşlemleri menüsünden itiraz edebilirler.

 

Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanıyor ve belgemi nereden alabilirim?

Güz ve bahar dönemlerinde yapılan sınavlara ait sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden bir hafta öncesinde yayınlanmaktadır.

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Unutmayın! Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

 

Aöf Sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanıyor.

 

AÖF Sınav soruları ve cevapları internette ne zaman yayınlanacak?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz.


Sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürüyor mu?

2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun kararıyla;

"Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.


Sınavlara gelirken yanımızda bulunmaması gerekenler nelerdir?

Sınav binasının girişinde öğrencilerin üstü aranacak ve üzerinde cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz ve kamera gibi cihazların yanı sıra; kâğıt, kitap, defter, not gibi belgeler; pergel, açıölçer, cetvel türü araçlar ve ruhsatlı ya da resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler taşıyan öğrenciler sınav binasına giremeyeceklerdir. 


Sınavların yapıldığı hafta sonunda Açık öğretim Fakültesi büroları hizmet veriyor mu?

Ara ve dönem sonu sınavlarının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde Açıköğretim Fakültesi büroları 08.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.


Sınavda kopya çeken öğrenci için nasıl bir işlem uygulanır?

Sınavda kopya çektiği tespit edilen öğrencinin, kopya işlemini gerçekleştirdiği o oturumdaki sınavı, sınav görevlileri tarafından düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına dayanarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci, kopya işlemini gerçekleştirdiği sınav oturumundaki dersten ya da derslerden 0 (sıfır) puan almış kabul edilir.

Kopya nedeniyle sınavı geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

Açık uçlu soru uygulaması nedir?

İki kısa cevaplı soru ve bir uzun cevaplı sorudan oluşan toplam 3 soruya, testte bulunan 16 çoktan seçmeli soruya ek olarak yanıt verilmesinin beklendiği uygulamadır. Açık uçlu sorular sadece ara sınavda uygulanmaktadır.

Açık Uçlu Sorular kimler tarafından ve nasıl hazırlanacak?

Sorular Anadolu Üniversitesi’nin alanında uzman öğretim elemanlarının oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Komisyon; soruları kapsamlı bir araştırma sonucu ortak kararlar doğrultusunda belirleyecektir.

Açık Uçlu Soruları nasıl cevaplandırmalıyım?

Sorular cevaplandırılırken yalnızca Açıköğretim Fakültesinin ilgili kitabı dikkate alınmalıdır. Cevaplar kişisel yorumlar aktarılmadan yalnızca istenilen mutlak bilgi şeklinde verilmelidir.

Açık Uçlu Sınavda Cevap kâğıtları nasıl puanlanacak?

Puanlama komisyon üyelerinin ortak kararlarla hazırlamış oldukları rubriklere (dereceli puanlama anahtarı) göre yapılacaktır. Cevap kâğıdına yazılan, istenilen bilgi dışında kalan yorumlar puanlama esnasında dikkate alınmayacaktır.

Açık Uçlu Sınavda Puanlama kim tarafından yapılacaktır?

Puanlama Anadolu Üniversitesi ya da başka üniversitelerde görev yapan alanında uzman öğretim elemanları tarafından, her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayacak şekilde yapılacaktır.

Açık Uçlu Sınavda Sınavın geçerliği ve güvenirliği nasıl sağlanacaktır?

Sınavın güvenirliği; her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayarak ve sınav esnasında genel sınav kurallarına uyularak sağlanacaktır. Sınavın geçerliğini sağlamak içinse; komisyon soruların oluşturulması aşamasında sınavın kapsam geçerliğini sağlayacak şekilde nitelikli sorular hazırlayacaktır.

Açık Uçlu Sınavda uygulanacak kurallar nelerdir?

Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan öğretim elemanlarına not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ifadelerin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu iptal etmesi uygulamasına dahil değildir.

Açık Uçlu Sınav süresinde değişiklik olacak mı?

Sınav süresinde bir değişiklik olmayacaktır.

Açık Uçlu Sınavda Sorunun/sınavın geçersiz sayılacağı haller nelerdir?

Cevap kâğıdında öğrenciye verilen alan dışına taşan cevaplar, okunamayan yazı tipi, cevap kâğıdında slogan, politik ifade, hakaret veya küfür içeren yazılar olduğu durumlarda sınav geçersiz sayılacaktır.

Açık Uçlu Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanacaktır?

Sınav sonuçlarının açıklanma süresi daha önceki sınav süreciyle aynı şekilde işleyecektir.


Muaf olduğum dersler neden Sınav Giriş Belgesinde yer alıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları ile ilgili duyuru, www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında Duyurular bağlantısında yayınlanmıştır. 

Muafiyet işlemi yapılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri Öğrenci Otomasyonu, Durum menüsünde Ders Durum Panelinde "MU" harf notuyla gösterilmektedir.

Muafiyet talep ettiği dersleri, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav giriş belgesinde yer alan öğrenciler için aşağıdaki uyarılar bulunmaktadır:

- Muafiyet talep ettiğiniz dersler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Sayfasında "MU" harf notuyla gösterilmesi halinde; sınav cevap kağıdınızda işaretleme yapmayınız.

- Muafiyet talep ettiğiniz dersler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Sayfasında "MU" harf notuyla gösterilmemesi halinde; sınav cevap kağıdınızda işaretleme yapınız.

Ayrıca muafiyet itirazında bulunmak isteyen yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında ilan edilen tarihler arasında duyurudaki açıklamalara göre gerekli belgesiyle AÖF bürosuna başvuruda bulunması gerekmektedir.


Sınav Yeri Değişikliği nasıl ve ne zaman yapılır?

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini

1.    https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak,

2.    Açıköğretim Fakültesi Bürolarından veya

3.    Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezinin 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.

Sınav Giriş belgemde fotoğraf yok sınava girerken sorun yaşar mıyım?

Sınav Giriş Belgenizde fotoğraf yok ise güncel bir fotoğrafınızla sınava gitmeniz yararınıza olacaktır.

Sınav Giriş belgemde eski fotoğrafım var sınava girerken sorun yaşar mıyım?

Sınav Giriş Belgenizde eski bir fotoğrafınız var ise güncel bir fotoğrafınızla sınava gitmeniz yararınıza olacaktır. En kısa sürede fotoğrafınızı öğrenci sayfanıza yükleyerek Açıköğretim Bürosundan onaylatmanız gerekmektedir.

Bedelli askerlikten yararlanıyorum sınav tarihinde askerde olacağım sınavlara nasıl girebilirim?

İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Askerlik yerim sınav merkezi değişiklik tarihinden sonra belli oldu. Sınav merkez değişikliği yapabilir miyim?

İlgili dönemin sınavından yaklaşık 20 gün öncesinde          https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ sayfasından giriş yaparak, Görev Belgenizi ekleyerek ve talebinizi belirterek göndermeniz halinde durumunuz ilgili birim tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca süreçle ilgili bilgilendirme yapılacaktır